FANDOM


Wiki-wordmark.png (tải về)‎ (250 × 65 điểm ảnh, kích thước tập tin: 12 kB, kiểu MIME: image/png)

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Wikia Digimon:Giới thiệu

    Wikia Digimon Tiếng Việt là phiên bản tiếng Việt của dự án Wikia Digimon, là nguồn dữ liệu thông…

  • MediaWiki:Wikia.js

    importScriptPage('ShowHide/code.js','dev');// Additional UserRights Icons in profile mastheads…

  • Bản mẫu:Thông tin nổi bật

    Chúng tôi hiện đang có 66 trang và 846 tập tin! 16:02, thứ Ba, ngày 23 tháng 2 năm 2016 Thông tin…

Xuất hiện trên các wiki
trong

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện09:11, ngày 23 tháng 2 năm 2016Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 09:11, ngày 23 tháng 2 năm 2016250 × 65 (12 kB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)
09:02, ngày 23 tháng 2 năm 2016Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 09:02, ngày 23 tháng 2 năm 2016250 × 65 (10 kB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)Đã lùi về phiên bản lúc 14:10, ngày 14 tháng 7 năm 2015
07:24, ngày 5 tháng 1 năm 2016Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 07:24, ngày 5 tháng 1 năm 2016250 × 65 (22 kB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)
15:49, ngày 28 tháng 11 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 15:49, ngày 28 tháng 11 năm 2015250 × 65 (21 kB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)
14:10, ngày 14 tháng 7 năm 2015Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:10, ngày 14 tháng 7 năm 2015250 × 65 (10 kB)Bola (tường | đóng góp)

Đặc tính hình

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên