FANDOM


Butter-Fly!_Instrumental.ogg((tập tin âm thanh Ogg Vorbis, dài 4m 17s, 233kbps))

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Butter-Fly

    Butter-Fly là bài hát mở đầu mùa đầu tiên của loạt anime Digimon: Digimon Adventure và mùa 7 mang…

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện14:29, ngày 9 tháng 8 năm 2015
Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:29, ngày 9 tháng 8 năm 2015
4m 17s (7,13 MB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên