FANDOM


Brave_Heart_Instrumental.ogg((tập tin âm thanh Ogg Vorbis, dài 4m 11s, 216kbps))

Không có mô tả nào. Thêm một mô tả.

Xuất hiện trên các trang này
trong

  • Brave Heart

    Brave Heart là bài hát được lồng trong loạt anime Digimon: Digimon Adventure, Digimon Adventure 02…

Lịch sử tập tin

Nhấn vào một ngày/giờ để xem nội dung tập tin tại thời điểm đó.

Ngày/GiờHình nhỏKích cỡThành viênMiêu tả
hiện14:33, ngày 9 tháng 8 năm 2015
Hình thu nhỏ của phiên bản vào lúc 14:33, ngày 9 tháng 8 năm 2015
4m 11s (6,45 MB)Hachi ft Somo (tường | đóng góp)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Vòng quanh Wikia

Wikia ngẫu nhiên