FANDOM

Hachi ft Somo

biệt danh LP Takato

  • Tôi sống tại Ho Chi Minh City, Vietnam
  • Tôi sinh ngày tháng 3 30
  • Nghề nghiệp của tôi là Sinh viên
  • Tôi là male
Một người dùng FANDOM
  Đang tải biên tập
Xem thảo luận lưu trữ
Làm nổi bật tin nhắn này
Bạn đã làm nổi bật tin nhắn này!
Xem những người đã làm nổi bật tin nhắn này